VÄLKOMMEN TILL EVA

Den kinesiska medicinen
Den kinesiska medicinen är över 2 000 år gammal och är i Kina den traditionella behandlingen för att bota alla sjukdomar. När själen och kroppen är i samklang kan qi flyta och organen kan sköta sina uppgifter. Konstitutionella svagheter, ärftlighet, olyckor, förändrade levnadsvanor och miljöpåverkan gör kroppen sjuk.
Intervjun omfattar människan som helhet, man tittar på de olika planen, och tunga och puls ger information om de enskilda organens funktion. På så vis uppstår en komplex diagnos.
På min praktik för kinesisk medicin i Örebro behandlar jag sjukdomar med akupunktur, kinesiska örter, koppning, gua sha och moxibustion. Härigenom avlägsnas organens och meridianernas olika överskott, stagnationer eller brister. Här spelar kostrådgivningen oftast en stor roll för att hålla sig frisk på lång sikt.

Om mig
Jag har haft min praktik för kinesisk medicin/akupunktur sedan 2015, först i Berlin och sedan i Potsdam.

2022 beslöt vi av familjeskäl att flytta till Sverige. Efter att först ha lärt mig språket, ser jag nu mycket fram emot den nya utmaningen att starta en praktik i Örebro och ta emot patienter på svenska, tyska och engelska.
Det är det stora intresset för den kinesiska medicinens holistiska synsätt och daoismens världsbild som har fått mig att specialisera mig på detta spännande, stora ämne.
Under och efter min omfattande utbildning till en så kallad "Heilpraktiker" och terapeut inom kinesisk medicin/akupunktur hos Shou Zhou i Berlin har jag gått på många vidareutbildningar. Det livslånga lärandet är en del av mitt yrke och något jag fascineras av.
Du får gärna höra av dig till mig för mer information eller för att boka en tid.

Priser se hemsida Daokliniken

Eva Schmitt


EVA SCHMITT

KINESISK MEDICIN, AKUPUNKTUR

BOKA TID/KONTAKT

076-131 42 90 

HEMSIDA

Daokliniken